Förbättra kontakten med era följare på sociala medier

Förbättra kontakten med era följare på sociala medier

Av Av admin

Tack vare att era sociala medier drar till sig många följare når ni ut med informationen om era aktiviteter till en massa människor. Grattis, ni gör ett fantastiskt jobb. Fungerar det lika bra med tillgänglig kapacitet för att kunna svara på alla meddelanden som kommer in via olika kanaler?

Snabb respons online

Att hålla kontakt, informera och svara på förfrågningar online är västenliga för att vara framgångsrik idag, Dessutom är det viktigt att inge förtroende. Hur följarna använder sig av sociala medier har radikalt ändrats det senaste decenniet. Det är ju följarna som ni vill ska komma till era föreställningar eller utbildningar.

Tips på hur era följare får rätt information

Just nu är robotisering något som många eftersträvar för att förbättra sin kundtjänst. En chatbot svarar snabbt, men de som efterfrågar information upplever svaren ofta som oengagerade och inte tillräckliga. Ett bra kundmöte sker många gånger genom personlig service.

Det kan ni uppnå genom att använda er av digital kundtjänst som svarar på förfrågningar via sociala medier. Ta en titt här på hur det kan se ut, oavsett vad ni väljer är er närvaro och tillgänglighet på sociala medier mycket betydelsefull för att vara och förbli framgångsrik.